Dokumenty do pobrania

h

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

h

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

h

Decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatnika (NIP)

h

Potwierdzenie Zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT EU

h

Zaświadczenie o podatniku podatku od towarów i usług

h

Zaświadczenie dot. numeru stacji demontażu pojazdów

h

Decyzja pozwolenia na wytwarzanie odpadów

h

Potwierdzenie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów

h

Zmiana zezwolenia na zbieranie i transport odpadów